Projekty

Na této stránce naleznete návrhy koncertních programů a navíc myšlenky, které mě provázejí a ovlivňují při umělecké práci.
Snad dostanete chuť jeden z projektů objednat. Můžete však také jenom číst, pokládat otázky, komentovat, anebo dát podněty a návrhy k novým projektům! V seznamu repertoáru najdete přehled různých možností, které se Vám nabízejí. V každém případě pište, prosím, na mail@janfiliptupa.com .

Mezi „ulicí“ a uměním

Program pro violoncello sólo

Koncert je také možno doprovázet rozhovorem se skladatelem Ignaciem Fernándezem Bollem.

Sólo je snad nejintimnější a nejcitlivější formou střetnutí s vesmírem lidských nálad, snů a vášní, jakou si umělec může zvolit.
Jan-Filip Ťupa ovlivnil svou angažovaností pro současnou hudbu vznik a podobu nových hudebních děl. Tato díla ho formovala právě tak, jako on je. Zatímco on jim propůjčoval svou intuici v procesu vzniku a instrumentální realizace, ovlivňovala ho tato díla nejen na úrovni technické a výrazové, nýbrž otvírala mu cestu k novým estetickým ideálům a rozvoji celé jeho osobnosti. V programu pro sólové violoncello se nalézají stopy tohoto vývoje. Dvě jemu věnované skladby, příklady nejnovější hudební tvorby, stojí vedle klíčových děl dvacátého století, která následujícím připravila cestu a při setkání s nimi se opět objevují ve změněném světle.
Estetická nit, která je spojuje, se vine podél rozmezí „umění“ a „ulice“. Je splynutím a překonáním kategorií „vážného“ a „populárního“ a koneckonců, překročením hranic evropské hudební tradice směrem do dosud neslýchaného nového světa.
Program opisuje tento vývoj od Zoltána Kodálye, který vidĕl svou životní úlohu v integraci substance maďarské kulturní tradice ve vlastní tvorbĕ, po Ignacia Fernándeze Bolla z Chile, kterého je možno označit Hrabalovými slovy za „něžného barbara“. Bollo sám sebe nazývá proletářem mezi akademickými skladateli. (On také koncert jedinečným způsobem moderuje.)
Mezi těmito dvěma póly se nalézají spojovací články Bollových hudebních „dědků“, Györgyho Ligetiho a Manfreda Stahnkeho, označeného Niklasem Wilsonem za „romantika proti vlastní vůli, usilujícího o navrácení spontánnosti, flexibility a schopnosti vzájemného ovlivňování do západní koncertní hudby, která tyto vlastnosti průběhem staletého vývoje hudební dělby práce a strukturálních abstrakcí ztratila”.
A k tomu Bernd Alois Zimmermann, outsider nové hudby, vysoce racionální, ale plný touhy po transcendenci. Cizinec v tomto seskupení? Snad jenom zdánlivě.

Zoltán Kodály Sonáta op. 8
György Ligeti Sonáta (1948/53)
José Ignacio Fernández Bollo Solos (2003/04)
Manfred Stahnke AnaBChronicles (2005)
Bernd Alois Zimmermann Sonáta (1960)

„Rock“

Program pro duo violoncello / housle

Označit hudbu tohoto programu výrazem „rock“, je jistě smělé. Pokud si ale pod „ulicí“ představíme „pop“ – a není snad ulice domovem „popu“li? –, zasáhne označení „rock“ přímo do černého.
Na podobném pozadí jako program pro violoncello sólo, ale přirozeně méně intimně, zato překypujíce elánem a tempem, hraje Jan-Filip Ťupa s Rebeccou Huberovou dua pro housle a violoncello od Maurice Ravela, Ignacia Fernándeze Bolla a Jana Feddersena. Jejich hra oplývá nádhernými proměnami bleskurychlých interakcí se strnulým napětím, někdy je divoká, jindy něžná, ale vždy míří k srdci, občas s nádechem anarchického humoru.
Koncepce programu pro toto obsazení vznikla u příležitosti koncertní cesty do Chile, kterou v říjnu 2005 podnikli Jan-Filip Ťupa a Ignacio Fernández Bollo za podpory Goethe Institutu spolu se skladatelem Janem Federsenem a houslistkou Annou Faberovou. Jejich koncerty inspirovaly chilské skladatele vytvořit nová dua pro housle a violoncello. Jakmile dojde k realizaci těchto skladeb, dostane se základním myšlenkám programu (převádění hudební řeči do jiného kulturního prostředí, jejímu osvojení, přizpůsobení a její proměně) dalšího prohloubení.
Do té doby může být 60 – 70minutový program podle vašeho přání rozšířen o sólové skladby pro oba nástroje. Provedení ve formě koncertu s průvodním rozhovorem, společně se skladatelem Ignaciem Fernándezem Bollem, je též možné.

Maurice Ravel Duo pro violoncello a housle
Jan Feddersen Duo (2005) pro violoncello a housle
José Ignacio Fernández Bollo Duo (2005) pro violoncello a housle

In croce – program pro posvátný prostor

Duo violoncello / varhany

Společně s varhaníkem Alexanderem Moselerem

In croce, „na kříži“, tak se nazývá skladba Sofie Gubaidulinové pro violoncello a varhany z roku 1979, vysoce dramatické dílo plné symbolické síly. „In croce“ se také vztahuje ke střetnutí křížících se úrovní obou nástrojů. Kombinovat spolu dva hlasy, jejichž charakter a využití jsou tak odlišné, je složitým, ale i zajímavým úkolem. To se ukazuje v souvislosti s dalším vrcholem programu, v sonátách pro gambu a cembalo J. S. Bacha, které se v obsazení pro violoncello a varhany proměňují v nádherné triové sonáty polyfoního reliefu.
Ne všechna díla tohoto výčtu ze tří století byla výslovně komponována pro violoncello a varhany, avšak svým vznikem patří do posvátného prostoru. Antonio Vivaldi byl knězem v Ospedale della Pietà v Benátkách a jeho sonáty pro violoncello a basso continuo vznikly pro bohoslužebné účely. Projevem osobní zbožnosti je „Modlitba“ židovského skladatele Ernesta Blocha, vyjadřující jeho niterný vztah k Nejvyššímu.

Antonio Vivaldi Šest sonát pro violoncello a basso continuo RV 40, 41, 43, 45-47
Sofia Gubaidulina In croce pro violoncello a varhany
Johann Sebastian Bach Sonáta pro violoncello a cembalo D-Dur BWV 1028
Ernst Bloch Modlitba „Z židovského života“ čís. 1

O myšlence koncertů s rozhovorem

Jan-Filip Ťupa: „Ideje koncertu s průvodním rozhovorem vznikly během společného vystoupení s komponisty Ignaciem Fernándezem Bollem, Janem Feddersenem a houslistkou Annou Faberovou v říjnu 2005 v Santiagu de Chile.
Sál se náhle naplnil, vlastně ještě během generální zkoušky, zčásti zvědavými a zčásti nedůvěřivými posluchači. Jelikož se začátek koncertu opozdil, dali jsme se s publikem do řeči. Brzy se rozvinul živý dialog. Posluchači nás zahrnovali svými dotazy a vyprávěli nám o svých vlastních zkušenostech s hudbou. Tento zájem nás tak povzbudil, že jsme hráli obzvlaště entuziasticky a svobodně. Naše zanícení opět přeskočilo na posluchače, a lidé byli nezkrotní ve svém zájmu a nadšení. Někteří mladí lidé stoupali při potlesku na židle volajíce: „Takovou hudbu je nutno dělat, tím změníte veškeré myšlení!“
Při mírném temperamentu evropských posluchačů se s takovou reakcí snad počítat nedá. Jsem si však jist, že podíl publika na průběhu večera, zájem o jeho vjemy a pocity – právě u hudby, která burcuje a nutí k zaujetí stanoviska –, daruje každému živĕjší a smysluplnĕjší zážitek a obohatí ho o mimořádnou zkušenost, kterou si z koncertu do svého domova odnese.“

Seznam repertoáru

Díla s orchestrem
Joseph Haydn Koncert C dur Hob.VIIb:1
Joseph Haydn Koncert D dur Hob.VIIb:2
F. Robert Volkmann Koncert a moll op. 33
Robert Schumann Koncert a moll op. 129
Edouard V. A. Lalo Koncert d moll
Petr I. Čajkovskij Rokokové variace op. 33 (originalní verze)
Petr I. Čajkovskij Pezzo capriccioso op. 62
Antonín Dvořák Rondo op. 94, Klid op. 68 č. 5
Antonín Dvořák Koncert h moll op. 104
Bohuslav Martinů Koncert č. 1 (1931)
Paul Hindemith Koncert (1940)
Erich Wolfgang Korngold Koncert C dur op. 37
Hans Werner Henze Ode an den Westwind (1953)
William Walton Koncert (1955-56)
Dmitrij Šostakovič Koncert Es dur op. 107
Bernd Alois Zimmermann Concerto en forme de „pas de trois“ (1965/66)
György Ligeti Koncert (1966)
Henri Dutilleux „Tout un monde lointain...“ (1970)
Jacqueline Fontyn Colinda (2006)
Miklós Rózsa Sinfonia concertante op. 29 pro housle, violoncello a orchestr
Violoncello sólo
Johann Sebastian Bach Suity BWV 1007 – 1012, č. 1 - č. 6
Julius Klengel Caprice ve formě ciaccony op. 43
Max Reger Suita op. 131c č. 1
Zoltán Kodály Sonáta op. 8
György Ligeti Sonáta (1948/53)
Bernd Alois Zimmermann Sonáta (1960)
Helmut Lachenmann Pression (1966)
Henri Dutilleux Trois strophes sur le nom de Sacher (1976/82)
Volker Heyn Blues in B flat (1981)
Otto Joachim Paean (1989)
Volker Heyn Core (1997)
José Luis Torá A ras de los albores más tempranos (1997)
Volker Heyn bez titulu 1+2 (2001/2004)
José Ignacio Fernández Bollo Solos (2003/04)
Sidney Corbett Two Spring Flowers (2005)
Manfred Stahnke The AnaBChronicles (2005)
Robin Hoffmann Schleifers Methoden (2005)
Sebastian Rapacki A life in beautiful tears (2007)
Anno Schreier Drei Landschaftsbilder (2007)
Robin Hoffmann 5 Trainingseinheiten zu Schleifers Methoden (2009)
Violoncello sólo s elektronikou
Michael Gordon Industry (1993) pro violoncello a "distortion unit"
Alvin Lucier Indian Summer (1993) pro violoncello a "pitch shifter"
Ernstalbrecht Stiebler Klangkontur (1996) pro violoncello a "tape delay"
sagardía Dunkle Bäume, getilgte Sonnen (2002)
David Fennessy The room is the resonator (2009)
Duo s klavírem
Antonio Vivaldi Šest sonát pro violoncello a basso continuo RV 40, 41, 43, 45-47
Johann Sebastian Bach Sonáta pro violoncello a cembalo D dur BWV 1028
Luigi Boccherini Sonáta A dur G4 pro violoncello a basso continuo
Luigi Boccherini Sonáta “L’Imperatrice” G deest pro violoncello a basso continuo
Ludwig v. Beethoven Sonáta g moll op. 5 č. 2
Ludwig v. Beethoven Sonáta A dur op. 69
Ludwig v. Beethoven Sonáta C dur op. 102 č. 1
Ludwig v. Beethoven Sonáta D dur op. 102 č. 2
Ludwig v. Beethoven 12 variací na téma Judy Makabejského
Robert Schumann Pět kusů v lidovém tónu
Felix Mendelssohn Bartholdy Sonáta D dur op. 58
Franz Schubert Sonáta „Arpeggione” D 821
Johannes Brahms Sonáta e moll op. 38
Johannes Brahms Sonáta F dur op. 99
David Popper Fantazie na maloruské písně op. 43
David Popper Spinnlied op. 55, č. 1
Zoltán Kodály Sonáta op. 4
Gabriel U. Fauré Sonáta g moll op. 117
Anton Webern Tři malé skladby op. 11
Miklós Rózsa Duo op. 8
Bohuslav Martinů První Sonáta
Bohuslav Martinů Variace na Rossiniho téma
Dmitrij Šostakovič Sonáta d moll op. 40
Benjamin Britten Sonáta op. 65
Anno Schreier Duo (2000)
José Ignacio Fernández Bollo El Espantapájaros - "Strašák" pro violoncello a mikrotonalní klavír (2002)

Další díla (zejména pro violoncello a klavír, ale také komorní hudbu pro housle/klarinet, violoncello a klavír) najdete pod www.praesenz.org.
Repertoár pro jiné obsazení (např. pro flétnu, violoncello a klavír) obdržíte na dotaz.

zpět na začátek stránky
  • Jan-Filip Ťupa